Dr. Király Edina irodavezető ügyvéd

Pályámat az egyetem befejezését követően a Fővárosi Főügyészségen kezdtem. Ügyészként elsősorban gazdasági bűncselekmények nyomozásának felügyeletét és a vád bíróság előtti képviseletét láttam el, majd a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályán az egyedi ügyek nyomozásának felügyeletén túl az ügyészség egységes joggyakorlatának kialakításában és a jogszabálytervezetek véleményezésében vettem részt.

Ebben az időszakban kezdtem büntetőjogot tanítani, amely 2003. óta folyamatosan meghatározó része az életemnek, hiszen a hallgatóknak a tárgyi tudáson kívül az általam ideálisnak tartott jogalkalmazói szemléletet is van lehetőségem átadni.

A büntetőjog terén nagyon sok lehetőséget nyújtott az ügyészi pálya, azonban 2005-ben a többi jogterületeken való kibontakozás reményében, egy új szakasz kezdeteként megalapítottam az ügyvédi irodát.

Az elmúlt években a büntető ügyek mellett elsősorban felszámolási ügyekben értünk el jelentős sikereket azzal, hogy hitelezők tömegét érintő felszámolásokban tudtuk visszaszerezni az adósok vagyonát és ezáltal kielégíteni a hitelezői igényeket. Emellett fokozatosan irodánk fő profiljává vált a családjog, a kártérítési jog és a gazdasági jog is.

Irodánk fő vezérfonala valamennyi jogvita esetében az, hogy megtaláljuk a felek szándékának, érdekének, igényeinek közös nevezőjét és ez alapján segítsünk azokat korrekt jogi formába önteni. Nincs ugyanis nagyobb garancia egy jogvita végleges rendezésére, mint a kölcsönös belátáson alapuló, önként megkötött egyezség.

Ennek az alapelvnek a következetes betartása eredményezi azt, hogy munkánk során bármilyen távoliak kezdetben a felek álláspontjai, a kölcsönös megelégedettséggel megkötött egyezségek száma rendkívül magas.

Irodánk a főváros szívében, a Parlamentre néző, gyönyörű épületben található, mely az impozáns környezet mellett kiválóan megközelíthető személygépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt.