Dr. Király Edina

Irodavezető ügyvéd

Pályámat az egyetem befejezését követően a Fővárosi Főügyészségen kezdtem. Ügyészként elsősorban gazdasági bűncselekmények nyomozásának felügyeletét és a vád bíróság előtti képviseletét láttam el, majd a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályán az egyedi ügyek nyomozásának felügyeletén túl az ügyészség egységes joggyakorlatának kialakításában és a jogszabálytervezetek véleményezésében vettem részt.

Ebben az időszakban kezdtem büntetőjogot tanítani, amely 2003. óta folyamatosan meghatározó része az életemnek, hiszen a hallgatóknak a tárgyi tudáson kívül az általam ideálisnak tartott jogalkalmazói szemléletet is van lehetőségem átadni.

A büntetőjog terén nagyon sok lehetőséget nyújtott az ügyészi pálya, azonban 2005-ben a többi jogterületeken való kibontakozás reményében, egy új szakasz kezdeteként megalapítottam az ügyvédi irodát

Gócsa Gréta

Iroda vezető

Tanulmányaimat 2021-ben fejeztem be a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Tanulmányok szakán. A Király Edina Ügyvédi Irodánál 2017 óta dolgozom, először jogi asszisztensként, majd 2021 óta iroda vezető munkakörben. Fő feladataim az iroda hatékony működésének elősegítése és az ügyfelekkel való kapcsolattartás, továbbá teendőim közé tartozik még az adminisztratív munkák mellett az ingatlan adásvételi szerződések, a cégalapításhoz, cégmódosításhoz szükséges iratok elkészítése, illetve a keresetlevelek, polgári peres előkészítő iratok összeállítása is.

2021-ben elvégeztem a társasházkezelő szakképzést, így a társasházakkal kapcsolatos ügyeket is intézem.