A családjog az a jogterület, amely egészen bizonyosan mindenkit érint, hiszen a családnak mint a társadalom legkisebb egységének mindannyian tagjai vagyunk, legalább úgy, mint valakinek a gyereke, de lehetünk még szülők, testvérek és házastársak is. E viszonyokat szabályozza a családjog úgy, hogy meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

A leggyakoribb családjogi ügytípus a házasságok felbontása, vagyis a válóperek. Ennek oka, hogy amíg a házasság az anyakönyvvezető előtti közös nyilatkozattal létrejön, addig a házasság megszűnéséhez még abban az esetben is bírósághoz kell fordulni, ha a felek minden kérdésben megegyeznek.

Tapasztalatok szerint akkor is érdemes ügyvédhez fordulni, ha otthon a felek egymás között megegyeznek, mert sok esetben igen jelentős tévedésben van egyik, vagy akár mindkét fél a vagyontárgyainak közös vagy különvagyoni jellegét, vagy a közös szülői felügyelet miben létét, a kapcsolattartás végrehajthatóságát, a tartásdíj mértékének kiszámítását illetően.

A feleknek a házasság felbontásakor sok kérdésben kell megállapodniuk, illetve ennek hiányában a bíróság döntését kérniük, különös tekintettel arra az esetre, ha kiskorú gyermek is van.A felek jogait illetően ezért nem biztos, hogy a legjobb választás elhinni, amit a magabiztosabbnak tűnő, internetről tájékozódó házastárs állít, hanem erősen javasolt felkeresni egy tapasztalt, válóperekben jártas ügyvédet, hiszen hosszú évekre kihatása lehet a házasfeleken túl a gyerekekre is annak, hogy ha valaki úgy megy bele számára előnytelen egyezségbe, hogy nem volt tisztába lehetőségeivel és jogaival.

A családjog terén fontos tudni arról is, hogy a bíróságok által eldöntött kérdésekben, ha változnak a körülmények, lehetőség van e döntések megváltoztatását kérni. Így a gyermekelhelyezés, tartásdíj, kapcsolattartás tekintetében új per megindításával az új helyzetnek megfelelő új döntést lehet kérni.

Családjog területén az alábbi ügytípusokkal foglalkozik irodánk:

  • Házassági vagyonjogi szerződés elkészítése;
  • Házasság felbontása iránti perek (válóperek) során képviselet;
  • Házassági/élettársi közös vagyon megszüntetéséről megállapodás;
  • Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek;
  • Tartásdíj leszállítása, felemelése iránti perek;
  • Kapcsolattartás megváltoztatása iránti perek;
  • Házassági vagyonmegosztás körében elsődlegesen a lehetséges egyezségek előkészítése egyeztetések útján, ennek sikertelensége esetén a peres képviselet ellátása;
  • Házastársi tartás iránti perek;
  • Szülő tartás iránti perek;

Szépen Válj El Központ partner