A társasházi jog részletesen meghatározza mind az egyes tulajdonostársaknak, mind a társasháznak, mint közösségnek és a tisztségviselőinek jogait és kötelességeit. A társasházi jog diszpozitívitása folytán ugyanakkor a  tulajdonostársak szabadon eldönthetik – néhány kötelező, eltérést nem engedő szabály kivételével – hogy milyen keretek között kívánnak élni. E kereteket a közösség sajátosságaira szabott alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban, valamint házi rendben rögzíthetik a tulajdonosi közösség többségének érdekeit figyelembe véve. Így tehát a társasházi jog terén a jogszabályi kereteket a belső szabályzatok töltik ki tartalommal, ezért célszerű a hatékony működés érdekében ezeket a szabályzatokat jól előkészíteni, illetve alkalmatlanságuk esetén módosítani.

A társasházi jog a közös tulajdonnak egy olyan speciális formája, ahol a közösség együttélésének módjáról nem egyhangúan döntenek a közösség tagjai, ezért a közgyűlés döntései időnként sértik egyes tulajdonosok érdekeit. E jogsérelem orvoslására a közgyűlési határozat bíróság előtti megtámadása útjánegy rövid, 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre, amelynek elmulasztása azzal jár, hogy a döntés az ellene szavazó tulajdonosra is kötelező lesz.

A másik fő területe a társasházi jognak a közösség érdekeinek érvényesítése a közös költséget nem fizető, vagy az együttélési szabályokat más módon megsértő tulajdonostársakkal szemben.

Gondot jelenthet egy társasház számára a közös képviselő tevékenysége, illetve a társasház beszámolójának hiánya, a gazdálkodás és az elszámolás átláthatatlansága, a közgyűlés összehívásának elmulasztása, esetleg vagyon elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Ilyen esetben több hatóság is szóba jöhet, ahol érdemes eljárni a társasház törvényes működésének helyreállítsa érdekében. Az egyik a társasház címe szerint illetékes jegyző, aki 2015. óta törvényességi felügyeleti eljárás  megindítására jogosult.

Irodánk sok éves tapasztalattal rendelkezik társasházak képviseletében eljárva közös költség és más kintlévőségek behajtása iránti eljárásokban.

Ugyancsak nagy számban indítottunk tulajdonostársak érdekeit sértő közgyűlési határozatok megtámadása iránti pereket, közös képviselők elleni büntetőeljárásokat, illetve közös képviselő sérelmére elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés miatt magánvádas eljárásokat.

Társasházi joggal kapcsolatos ügyekben nyújtott szolgáltatásaink:

  • Társasház alapító okiratának készítése, módosítása;
  • Szervezeti- és működési szabályzat készítése, módosítása;
  • Fizetési meghagyások kibocsátása;
  • Közös költség megfizetése iránti perek indítása, képviselet ellátása
  • Közgyűlések előkészítése;
  • Közgyűlési határozatok megtámadása iránti perek indítása, képviselet ellátása;
  • Jelzálogjog bejegyeztetése, töröltetése;