A kártérítési jog terén a jogellenes károkozó magatartás azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a sértettnek kártérítés követelésére nyílik joga. Az emberek kártérítési jog hallatán általában vagyoni kártérítésre gondolnak, azonban emellett az új Polgári törvénykönyv által bevezetett sérelemdíj iránti igények érvényesítésére is sor kerülhet, ha valamely személyiségi jog is sérül.

A vagyoni kártérítés a felmerült kárt jelenti, például egy baleset során a járművek, a ruházat megsemmisülése vagy roncsolódása, amely néla dolog forgalmi értéke az irányadó. Indokolt költségnek minősülnek a kár helyreállításhoz kapcsolódó kiadások például az autóroncs elszállítatásának költségei, vagy egy halálesethez kapcsolódó temetési költségek, síremlék készítésének költségei, gyászruha,de sérülés esetén a gyógyszer kiadásoktól kezdve az orvoshoz jutás utazási költségéig sok jogcímen merülhet fel kárigény.

A vagyoni kár körébe tartozik az elmaradt haszon is, amely az az összeg, amellyel a károsult egyértelműen gyarapodott volna, ha a káresemény nem következik be. Ennek körébe tartozik a munkabér vagy bármilyen jövedelem kiesése.

Jövedelem pótló járadék kártérítés címén a jövőre nézve akkor állapítható meg, ha jövedelem kiesés a károsult vagy hozzátartozói tartását szolgálja.

A sérelemdíj egy új jogintézmény ugyan a kártérítési jogban, de sok tekintetben hasonlít a korábban nem vagyoni kárként definiált kártérítési formára. Nem is gondolnánk milyen hétköznapi esetekben is van lehetőségünk ezt a jóvátételi módot választani. Ilyen lehet közlekedési balesetekkel összefüggésben bekövetkezett saját sérülés, vagy hozzátartozó elvesztése,pszichés károsodás, gyász, életvezetés megváltozása, karrier kettétörése miatti személyiségi jogok megsértése. Sérülhetnek a személyhez fűződő jogok becsületsértő, rágalmazó kijelentések által, alaptalan büntető eljárás lefolytatása által, vagy például egy esküvői ruha nem megrendelés szerinti  elkészítésével, jogi személyként pedig a jó hírnév megsértésével is.

Gyakran előfordul, hogy a károkozó magatartás bűncselekményt is megvalósít, azonban a büntető eljárásban nincs lehetőség az anyagi jóvátétel követelésére, így ezekben az esetekben irodánk a két jogterületen szerzett nagy tapasztalat birtokában párhuzamosan indítja, illetve látja el a képviseletet a büntetőjogi és kártérítési jogi eljárásokban.

Kártérítési jog érvényesítése során szolgáltatásaink:

  • Jogi tanácsadás kártérítési joggal kapcsolatos ügyekben ;
  • Károkozóval szembeni kártérítés és sérelemdíj iránti igény érvényesítése peren kívül;
  • Biztosító társaságokkal szembeni kártérítési igényérvényesítés peren kívül;
  • Kártérítési perek megindítása és képviselet az eljárás során;
  • Sérelemdíj iránti perek személyiségi jogok megsértése miatt;