Az ingatlanjog a köztudatban leginkább ingatlan adásvételi szerződések elkészítését jelenti, azonban a tágabb értelemben vett ingatlanjog területére tartozik nagyon sok egyéb kérdés is, amely az ingatlanokhoz kapcsolódhat, hiszen a tulajdonos miután megszerezte az ingatlant, bérbe adhatja, elajándékozhatja, megterhelheti, más tulajdonosokkal közösen használhatja, és lehetnek mindezekből eredő jogvitái is.

A szerződések megkötésekor a felek közös akarata az ügylet, ezért sokszor nem gondolnak arra, hogy a későbbiekben ez az egyetértés változhat. Már pedig ilyenkor  nagyon fontossá válik az, hogy milyen részletesen rendelkeztek a felek az ingatlanjog által szabályozott olyan kérdésekről mint például, hogy ki mire jogosult, mikor, milyen jogkövetkezménye lesz a szerződésszegésnek, ki mikor hogyan szüntetheti meg a szerződést. Ezt az előrelátást tudja ügyfeleinknek biztosítani irodánk a szerződéskötések során annak érdekében, hogy az egyértelműen megfogalmazott rendelkezések alapján a későbbi jogviták elkerülhetőek legyenek.

Az ingatlanjog területén az egyik legfontosabb tájékozódási pont az ingatlan jogi helyzetével kapcsolatban a közhiteles ingatlannyilvántartás, illetve a tulajdoni lap. A tulajdoni lapok értelmezése azonban sokszor nem egyszerű és számos esetben teljesen más tűnik ki belőle, mint amiről a szerződő feleknek tudomása van. Ilyen tisztázandó kérdés lehet, hogy a széljegyen szereplő feljegyzések ténylegesen mit takarnak, milyen kockázattal lehet bízni a folyamatban lévő eljárások mellett a tulajdonjog megszerzésében, elővásárlási jog esetén hogyan érdemes szerződést kötni, jelzáloggal, végrehajtási joggal terhelt ingatlant érdemes-e megvenni.

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére valamennyi ingatlanjogi kérdésben a jogi tanácsadástól az okirat szerkesztésen át a kapcsolódó földhivatali ügyintézésig az alábbi ügyekben:

 • Adásvételi szerződések szerkesztése
 • Használati szerződések szerkesztése
 • Bérleti szerződések (ideértve partner közjegyzői iroda általi közokiratba foglalás előkészítését is)
 • Jelzálogszerződés szerkesztése
 • Haszonélvezeti jog alapítás
 • Ajándékozás
 • Birtokviták
 • Ingatlan végrehajtás
 • Ingatlan joghoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás
 • Ingatlanjogi peres eljárások vitele
 • Ingatlanok átminősítése
 • Képviselet földhivatali eljárásokban
 • Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése
 • Szolgalmi jog alapítása
 • Életjáradéki szerződések
 • Öröklési szerződések
 • Tartási szerződések
 • Tulajdoni lap beszerzése
 • Társasház alapítása