A mai gazdasági életben a cégjogban járatlan vállalkozók között nagyon sok tévhit kering a cégalapítással, a felmerülő változásokkal és a cégek megszüntetésével kapcsolatban. Éppen ezért tartjuk rendkívül fontosnak még a konkrét kéréssel érkező ügyfeleink esetében is a valódi célok feltárását, hogy a tulajdonosok tényleges szándékának, igényeinek leginkább megfelelő cégforma kerüljön kiválasztásra, vagy például a cég megszüntetését ne halogassák a tulajdonosok a tagi kölcsön, házi pénztár, NAV ellenőrzés miatti alaptalan félelmek miatt.

Ha világos a szándék, mi megtaláljuk a legoptimálisabb cégjogi megoldást!

A cégjogi változások egyszerre nagyon sok vállalkozást érintenek, így legutóbb az új Ptk. által előírt kötelező tőkeemelés állított sok tulajdonost megoldhatatlannak tűnő feladat elé. A többféle lehetőség megismerése után ügyfeleink sokkal könnyebben tudták végrehajtani a saját lehetőségeikhez igazodó módon a tőkeemelést.

Átalakulás az, ha valaki meg kívánja változtatni a társasága cégformáját (bt-ből kft-t, kft-ből zrt.-t, vagy fordítva). Irodánk átalakulásokban jártas könyvelőt, könyvvizsgálót ajánlva vállalja az ehhez szükséges teljes jogi dokumentáció elkészítését és az átalakulási eljárás lebonyolítását.

Amennyiben nem kívánja tovább folytatni a vállalkozását, nem érdemes a végelszámolás vagy a felszámolás elkerülése érdekében a jogszerűség határait súroló megoldásokkal felesleges kockázatokat vállalnia. A társaság gazdasági helyzetének áttekintése után a cégjogon túl az esetleges polgári, adójogi vagy büntetőjogi következményeket is mérlegelve javaslatot teszünk a cég megszüntetésének legoptimálisabb módjára.

A társaság végelszámolásának esetén a teljes folyamatot lebonyolítjuk, amelynek során együttműködünk a könyvelővel, könyvvizsgálóval, segítséget nyújtunk a szükséges igazolások beszerzésében, támogatjuk a végelszámolót a munkájának elvégzésében. Igény esetén végelszámolót is biztosítunk.

Egy társaság életében előfordulhat az is, hogy a törvényes működés valamilyen okból megszűnik, például a társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselő lemond, és ezt a változást ő már nem jogosult, a cég pedig nem akarja bejelenteni a cégbíróságon. Ilyen és hasonló esetekben törvényességi felügyeleti eljárás keretében kérjük a társaság által elmulasztott intézkedéseket.

Irodánk cégjogi ügyek terén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Általános cégjogi tanácsadás;
 • Cégalapítás során okiratszerkesztés, képviselet a cégeljárásban;
 • Cégváltozás során okiratszerkesztés, képviselet a cégeljárásban;
 • Taggyűlések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése;
 • Üzletrész átruházó szerződések elkészítése;
 • Végelszámolás során okiratszerkesztés, képviselet a cégeljárásban
 • Cégjogban jártas végelszámolót biztosítunk
 • Átalakulás során okiratszerkesztés, képviselet a cégeljárásban;
 • Kintlévőségek kezelése, követelésbehajtás;
 • Társasági jogi perekben képviselet ellátása;
 • Általános megbízás keretében a társaság szerződéseinek elkészítése, fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások kezdeményezése;