Az iroda egyik fő profilja a büntetőjog, így Ön akár sértettje, akár terheltje az ügynek, képviseletét büntetőjog területén nagy tapasztalattal rendelkező ügyvéd látja el.

Miért érdemes ügyvédhez fordulni sértettként?

Ha valakit sérelem ér, amelyről úgy gondolja, hogy az bűncselekmény, nem biztos, hogy ezzel a nyomozó hatóság is egyet fog érteni, pedig könnyen lehet, hogy a nyomozás elrendeléséhez csak egy szakszerű feljelentés hiányzott.

A büntetőjogi ügyekben eljáró hatóságoknak az egész büntetőeljárás során kötelességük a tényállás felderítése, és ha akár csak egyetlen tényállási elem nem bizonyítható, az eljárást meg kell szüntetnie. Pontosan ezért lényeges már a feljelentésben valószínűsíteni, hogy a bűncselekmény tényállási elemei mind megvalósultak, ugyanis ezzel érhetjük el, hogy a nyomozást egyáltalán elrendeljék. A továbbiakban bizonyítási indítványokkal, észrevételekkel, a hatóság nem megfelelő határozatai esetén pedig panasszal érdemes élni annak érdekében, hogy a nyomozás eredményesen záruljon és vádemelés után a bíróság dönthessen a feljelentett cselekmény elkövetőjének felelősségéről és az esetleges polgári jogi igényről.

Irodánk ennek érdekében büntetőjogi területen sértetti képviselet körében vállalja:

 • Feljelentések elkészítését;
 • Bizonyítási indítványok, egyéb beadványok szerkesztését;
 • Képviseletet az egyes eljárási cselekmények során;
 • Polgári jogi igény érvényesítését;
 • Zár alá vétel indítványozását;
 • Pótmagánvád előterjesztését;
 • Képviseletet pótmagánvádas eljárás során;
 • Képviseletet magánvádas eljárás során;

Miért érdemes terheltként ügyvédhez fordulni?

A büntetőjogban a bizonyítási teher a nyomozó hatóságot és az ügyészséget terheli az eljárás során. A jogszabály értelmében a mentő körülmények feltárása is kötelességük, azonban sajnos a legtöbb esetben „az ártatlanságot” bizonyítani kell, ami nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy a feljelentett személy nem követte el a cselekményt, hanem azt is, hogy van olyan körülmény, amely miatt az mégsem állapítható meg. Az is lehetséges, hogy olyan nyomatékos enyhítő körülmények állnak fenn, amelyek miatt büntetés kiszabására nincs szükség, vagy lényegesen enyhébb büntetés szabható ki. Ezek feltárása és a hatóságok tudomására hozatala az egész eljárás kimenetelére döntő hatással lehet

Irodánk terhelti képviselet körében az alábbi büntetőjogi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Büntetőjogi tanácsadás;
 • Védőként részvétel az eljárási cselekményeken;
 • Bizonyítási indítványok, észrevételek előterjesztése;
 • Magánszakvélemények készíttetése partner szakértői irodák (könyvvizsgálói, írásszakértői, műszaki szakértői) bevonásával;
 • Igazságügyi szakvélemények értelmezése partner szakértői irodák(könyvvizsgálói, írásszakértői, műszaki szakértői) bevonásával;
 • Mediációs eljárás indítványozása;
 • Képviselet mediációs eljárásban;
 • Képviselet magánvádas eljárásokban;